Een individuele coachingssessie duurt 75- 90 minuten. Paardenbloemcoaching hanteert de volgende tarieven voor coaching:
Introductie tarief        in overleg
Individueel volwassenen (vanaf 16 jaar)        65,- EUR/ sessie
Traject individueel (3 sessies)      200,- EUR
Traject individueel (5 sessies)      350,- EUR
Coaching met eigen paard op eigen locatie         90,- EUR/ sessie

*Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW

Algemene Voorwaarden

Als lid van het Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach (KREAC) houdt Paardenbloemcoaching zich aan de Algemene Voorwaarden zoals deze door KREAC zijn opgesteld.

Klachten en geschillen

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/